Перейти до контенту

12 вересня 2006 року створене Черкське обласне відділення дитячого фонду України (ДФУ). За цей час небайдужими людьми здійснено чимало добрих справ. З’явилися нові меценати, про їх благодійну справу хочеться говорити поезією.

 

Коли дитя не має мами й тата,

Коли в його очах блищать сльозинки,

Хто зрозуміє зморене дівчатко?

Хто зможе втішити згорьованого сина?

Дитячий фонд – фонд тепла людського,

Тут зрозуміють і повернуть віру.

Відкриють у світи дзвінку дорогу,

І день яскравим стане, а не сірим.

Талановиті діти, геніальні,

Коли у них підтримка є надійна,

І перші перемоги й привітання -

То пeрші сходинки до мрії,

Приноситимуть злети, коли ти

Ідеш упевнено до сонця і мети.

Серця відігріваються в дітей,

Бо поруч стільки сонячних людей:

Денис Олійник – батько, меценат,

Допомагає фонду, добрий вклад

Він вносить у скарбницю доброти.

Натхнення Вам. Так й далі йти!

А депутат облради Романенко,

Постійно дбає про дитячий фонд.

Підтримати дітей завжди він радий.

А дітлахи – то вдячливий народ.

Директор Сулейман Алі із СП”Золотоніський”

І Соколан – райради голова.

Допомагають дітям,

Своїми справами приносячи дива.

Спасибі добрим людям за опіку,

Яким болить чужа біда,

Прекрасну справу здійснюють, велику.

Щасливими ростуть хай доньки і сини.

 

Інформаційний партнер ЧОВ ДФУ - Колісник Оксана

 

Благодійність – це постійне бажання просто робити добро…

Наша вдячність, повага та шана

Третє тисячоліття, в якому ми живемо і діємо, вимагає від нас, світу дорослих, здійснення нової політики в інтересах дітей, створення умов для їх виживання, розвитку і захисту їхніх прав.

Роби, що можеш, що маєш, і там, де ти є!

Програмою Дитячого фонду України «Любов та шана друзям дітей» передбачено відзначення добродійників кришталевим пам’ятним знаком «Серце віддаю дітям».

За поданням Черкаського обласного відділення ДФУ кришталевим пам’ятним знаком «Серце віддаю дітям» нагороджені:

    

2007 рік

 Романенко Олександр Трохимович– директор ПП «ВЕНД». Завжди з розумінням, душевною щедрістю  ставиться до вирішення важливих проблем дітей, матеріально підтримує талановитих дітей. Почесний голова ЧОВ ДФУ.

 Григорьєв Віктор Григорович– головний лікар Черкаського обласного дитячого санаторію «Пролісок». Організатор оздоровлення та відпочинку дітей обділених долею – сиріт. Член Правління ЧОВ ДФУ.

2008 рік

Жиденко Сергій Михайлович – директор Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат.

2009 рік

Боріс ГОЛЕ– консул Республіки Словенія.  За його сприяння 5 років ЧОВ ДФУ організовувало відпочинок та оздоровлення дітей Черкащини, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, в дитячому таборі  «Дебелі Ртіч»на морському узбережжі Адріатичного моря (Словенія).

 

2012 рік

 

Касян Василь Петрович – заступник голови Черкаської обласної Ради. Не залишає без уваги соціальні проекти, ініційовані Черкаським обласним відділенням Дитячого фонду України – за підтримки Василя Петровича до Міжнародного Дня захисту дітей започатковано великий мистецький проект «Є у житті найвища святість – Вкраїна, мати і дитя». Член Президії Правління ЧОВ ДФУ.

 

 

Наші меценати:

Васецький Олег Володимирович - директор ПРАТ "Наукова-виробнича фірма "Урожай"

Буцько Сергій Антонович - генеральний директор ТОВ "Продсільпром", Драбівський район

Коверський Анатолій Миколайович - директор ПП інститут "Черкасиземпроект"

Радуцький Олександр Романович - Директор КП "Дирекція Парків"

Білоусов Віктор Федорович - директор ДПЧНВЦ стандартизації, метрології та сертифікації;

Душейко Петро Григорович - почесный голова асоціації "Незалежне об'єднання сільгоспвиробників Чорнобаївського р-н"

Олійник Володимир Миколайович - депутат ВР

Шиятий Володимир Олександрович - депуат міської ради

Із положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою КМУ № 564 від 26 квітня 2002 р.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя, або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Батьки-вихователі – особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання – до досягнення 23-річного віку.
Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається районною держадміністрацією, виконавчим комітетом міської ради на підставі заяви осіб або особи, які виявили бажання створити такий будинок.
Орган, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, позачергово надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством.
Надане в користування житлове приміщення повинне бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, перелік яких визначається органом, який прийняв рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.
За вихованцями зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи.
Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу установлений перелік документів.
Батьки-вихователі в обов’язковому порядку проходять курс підготовки (один раз на два роки), проведення якого забезпечують обласні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді.
Фінансування дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рахунок видатків державного бюджету.

|

Из положения о детском доме семейного типа, утвержденного постановлением КМУ № 564 от 26 апреля 2002 г.

Детский дом семейного типа - отдельная семья, которая создается по желанию супругов, или отдельного лица, которое не находится в браке, которые берут на воспитание и общее проживание не менее чем 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Родители-воспитатели - лица, которые берут на воспитание и общее проживание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Воспитанники находятся в детском доме семейного типа до достижения 18-летнего возраста, а в случае продолжения обучения - до достижения 23-летнего возраста.
Решение о создании детского дома семейного типа принимается районной госадминистрацией, исполнительным комитетом городского совета на основании заявления лиц или лица, которое изъявило желание создать такой дом.
Орган, который утвердил решение о создание детского дома семейного типа, вне очереди предоставляет воспитателям индивидуальный жилой дом или многокомнатную квартиру по нормам, установленным законодательством.
Предоставленное в пользование жилое помещение должно быть оборудовано необходимой мебелью, бытовой техникой и другими предметами продолжительного употребления, перечень которых определяется органом, который принял решение о создание детского дома семейного типа.
За воспитанниками сохраняются льготы и государственные гарантии, установленные законодательством для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Родителями-воспитателями могут быть совершеннолетние и трудоспособные лица.
Кандидаты в родители-воспитатели подают в орган, который принимает решения о создании детского дома семейного типа установленный перечень документов.
Родители-воспитатели в обязательном порядке проходят курс подготовки (один раз в два года), проведение которого обеспечивают областные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи за программой, утвержденной приказом центрального органа исполнительной власти по вопросам семьи, детей и молодежи.
Финансирование детского дома семейного типа осуществляется за счет расходов государственного бюджета.

Государственная поддержка приемным семьям

В Украине, в составе Министерства в делах семьи, молодежи и спорта создан Государственный департамент по усыновлению и защите прав ребенка. Главная задача этого органа - оказывать помощь в реализации права каждого ребенка на воспитание в семье, активизация национального усыновления, приведение в порядок межгосударственного усыновления, своевременного установления юридического статуса ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки. Департамент содействует повышению ответственности местных органов власти относительно устройства сирот и детей, лишенных родительской опеки к семейным формам воспитания.
* С целью поддержки семейных форм воспитания в Украине действует программа финансирования приемных семей и детских домов семейного типа.
Программой предусмотрено денежное обеспечение родителям - воспитателям и приемным родителям по принципу - деньги "ходят" за ребенком.
Ежемесячная выплата на каждого ребенка составляет два прожиточных минимума, а именно:
- для детей возрастом от рождения и до шести лет - 820 гривен;
- для детей возрастом от 6 до 18 лет - 1056 гривен.

Родителям воспитателям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях установлено денежное обеспечение в сумме - 35 процентов от размера выплаты на ребенка. То есть, за ребенка возрастом до 6 лет это составляет 287 грн., - возрастом от 6 до 18 лет - 369 грн.

При увеличении прожиточного минимума - автоматически увеличиваются установленные выплаты.
В соответствии с Положением о доме семейного типа по согласованию сторон, такому дому может предоставляться в пользование земельный участок для ведения садоводства и огородничества, а также транспортное средство.
Период, на протяжении которого родители - воспитатели выполняют такие функции - зачисляется к их общему трудовому стажу.
За приемными детьми сохраняются раньше установленные алименты, пенсия, другие виды государственной помощи. Сумма средств, которая принадлежит приемным детям, переходит в распоряжение приемных родителей и расходуется ими на содержание приемных детей.

|

Children's home of family type - single family, which is created at the request of the couple or individual who is not married, who take on the education and general living at least 5 of orphans and children deprived of parental care.

Черкаське обласне відділення Дитячого фонду України (ЧОВ ДФУ) тісно співпрацює з Черкаським обласним дитячим санаторієм “Пролісок”. Цей санаторій розташований в Сосновому лісі на околиці м. Черкаси.
Спеціалізація санаторію: ортопедія, психіатрія, неврологія, педіатрія. Вік дітей 3 – 10 років. Термін лікування: 24 дні. Лікувальні та реабілітаційні фактори: електро-світолікування, парафіно-озокерито-лікування, електросон, рефлексотерапія, водолікування, ,аеротерапія, лікувальний масаж, лікувальна фізкультура, медикаментозне лікування, кліматотерапія, загальнозміцнююче лікування, лікування супутньої патології.
Харчування шестиразове, прекрасні умови проживання.
Кожного місяця за поданням ЧОВ ДФУ у санаторії “Пролісок” безкоштовно оздоровлюються діти-сироти, напівсироти, та діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. Так з 1 жовтня 2006 р. по 01.06.2007 р. за поданням ЧОВ ДФУ оздоровлено 231 дитину.
Під час оздоровлення діти проходять навчально-виховний процес за програмою дитячого дошкільного закладу та за програмою початкової загальноосвітньої школи.
Дозвілля організовується музичним керівником, вихователями в музичному залі, ігрових кімнатах, на спортивних майданчиках, в павільйонах. В санаторії періодично працюють виїздна дитяча бібліотека та місцеві дитячі театри.
Фотографії лікувальних та оздоровчих процедур в санаторії “Пролісок” дивись у фотоальбомі.

|

про обласний конкурс
«Великі українці Черкащини»

Розбудова духовно-освітньої складової України, як незалежної демократичної держави - це відродження її правдивої історії, відновлення давніх традицій народу, його генетичної пам’яті.

Мета конкурсу:
Ініціювати дослідницьку роботу молоді загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, закладів профтехосвіти і ВУЗів Черкащини. Спрямувати творчі сили на утворення в суспільстві історичних святинь, національних ідеалів і духовної культури.

Організатор конкурсу:
Черкаське обласне відділення Дитячого фонду України за підтримки Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.